سبد خرید 0

کلاس های مدرسه

کلاس آنلاین جلسات

کلاس آنلاین پیش دبستانی

جلسات مدیران

ساعت جلسه

کلاس پیش دبستانی

ساعت کلاس

کلاس پیش دبستانی دو

ساعت کلاس

تذکر:

·         بعد از باز شدن لینک کلاس حتما بر روی گزینه باز شدن از طریق اپلیکیشن ادوب کانکت کلیک نمایید، سپس توسط تایید مدرس اجازه ورود به کلاس را خواهید داشت.

 

کلاس های آنلاین پایه اول

کلاس اول 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس اول 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس اول 3

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس اول 4

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس اول 5

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس های آنلاین پایه دوم و سوم

کلاس دوم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس دوم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس دوم 3

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس سوم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس سوم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس های آنلاین پایه چهارم، پنجم و ششم

کلاس چهارم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس چهارم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس پنجم

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس ششم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس

کلاس ششم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
برگشت به بالا