سبد خرید 0

کلاس های مدرسه

کلاس آنلاین جلسات

کلاس آنلاین پیش دبستانی

جلسات مدیران

ساعت جلسه
لینک ورود به جلسه

کلاس پیش دبستانی

ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس پیش دبستانی دو

ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

تذکر:

·         بعد از باز شدن لینک کلاس حتما بر روی گزینه باز شدن از طریق اپلیکیشن ادوب کانکت کلیک نمایید، سپس توسط تایید مدرس اجازه ورود به کلاس را خواهید داشت.

 

کلاس های آنلاین پایه اول

کلاس اول 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس اول 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس اول 3

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس اول 4

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس اول 5

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس های آنلاین پایه دوم و سوم

کلاس دوم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس دوم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس دوم 3

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس سوم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس سوم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس های آنلاین پایه چهارم، پنجم و ششم

کلاس چهارم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس چهارم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس پنجم

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس ششم 1

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس

کلاس ششم 2

تعداد دانش آموز
ساعت کلاس
لینک ورود به کلاس
برگشت به بالا